10 % rabatu na zakup hostingu w cyberfolks.pl

  Licencja

1. Zabrania się odsprzedaży, wypożyczania, oraz darmowego udostępniania skryptu w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia autora.

a. Dozwolona jest sprzedaż strony opartej na tym skrypcie. Wówczas kupujący stronę otrzymuje prawo do korzystania ze skryptu a sprzedający musi ponownie zakupic skrypt jeśli chce dalej z niego korzystać.

2. Kod źródłowy skryptu może być modyfikowany (na własne ryzyko) do użytku własnego, ale modyfikacji i zmodyfikowanego fragmentu kodu nie można w żadnej formie rozpowszechniać, sprzedawać, udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

   a. Nie jest wymagane pozostawienie w stopce informacji o autorze skryptu.

    b. Zmodyfikowany skrypt można sprzedać jedynie w przypadku opisanym w punkcie 2a.

3. Autor nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania skryptu, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.

4. Nabywca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania skryptu.

5. Autor nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że skrypt będzie działać na wszystkich serwerach.