Licencja dotycząca dalszej odsprzedaży


1. Nabywca otrzymuje prawo do dalszej odsprzedaży skryptu, jego wszystkie pliki z
możliwością ich kopiowania, edytowania.
2. Niniejsza licencja jest ważna bez ograniczeń czasowych.
3. Nabywca ma prawo sprzedawać skrypt na całym świecie.
4. Nabywca będzie mógł sprzedawać skrypty pod własną nazwa oraz po własnej cenie.
a. Skryptu nie wolno udostępniać za darmo.
5. Nabywca ma prawo do modyfikacji skryptu i jego dalszej odsprzedaży.
6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje wykonane przez kupującego skrypt.
7. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich na szkodę skryptu (w tym
hakerów, oraz osób mających na celu zniszczenie serwisu, skryptu itp.).
8. Nabywca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania skryptu.
9. Autor nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że skrypt będzie działać na wszystkich
serwerach.
10. Nabywca może odsprzedać osobie trzeciej niniejszą licencję tylko i wyłącznie za zgodą
autora.
    a. Po odsprzedaży osobie trzeciej nabywca traci prawo do dalszej odsprzedaży skryptów na
rzecz nowego nabywcy.
    b. Autor ma prawo do pierwokupu niniejsze licencji.
    c. Nowy nabywca musi podpisać nową licencję z autorem.